O firmě


 

Stavební bytové družstvo STAVEG je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl Dr XCIX, vložka 819, se dnem vzniku 18.4.1972. Identifikační číslo 002 22 895.

 

Předmětem podnikání družstva je: projektová činnost v investiční výstavbě, inženýrská činnost v investiční výstavbě a provádění občanských a bytových staveb. Současně družstvo provádí správu svých objektů, objektů cizích právnických i fyzických osob a realizuje převody do osobního vlastnictví dle zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.

 

Družstvo bylo do roku 1988 zaměřeno na výstavbu objektů řadových a hromadných garáží a od roku 1989 na výstavbu hromadných garáží s komerčními plochami a kancelářskými prostorami. Od roku 2001 provádí také výstavbu bytových domů. Od svého vzniku zrealizovalo družstvo 55 objektů v různých městských částech na území hl. m. Prahy s celkovým počtem 7 392 garážových stání s komerčními plochami o výměře celkem 7 480 m2 a v roce 2002 bytový dům se 40 bytovými jednotkami.[CNW:Counter]